GAMETECH EXPLORER (8 – 9 г.)

“ДА ИЗСЛЕДВАМЕ”

Това ниво е първата среща на нашите малки програмисти с блоковото програмиране и фундаментите на програмирането. В това ниво децата на 8 и 9 години се запознават с повтарящите се действия и разклоняването на програмите, както и какво са събития, докато създават интересни игри в различни среди за програмиране. Това ниво цели да запознае децата с основни концепции от света на програмирането, както и да постави основите, върху които децата могат да стъпят, за да надграждат с допълнителни знания. Ще се запознаят с платформите за блоково програмиране Scratch и Code.org.

Инструменти

Децата се учат с помощта на Code.org.

Инструменти

Децата се учат с помощта на Scratch.

Какво ще научат децата в тази група

Какво представлява програмирането? Нека да видим 🙂

Въведение в Scratch

 Как да използваме блоково програмиране за движение в Code.org

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed