Учебна програма за MasterKids група – GAMETECH DEVELOPER (11 – 12 г.)

Тази програма за деца на възраст 11-12 години е предназначена да развие разширено аналитично и критично мислене и способността за решаване на сложни математически и логически задачи при децата. Децата имат възможност през учебната година да се запознаят със света на съвременните технологии по интересен начин; чрез компютърни науки, ще изучават нов програмен език C#, как да пишат код в Microsoft Visual Studio и да разработват приложения и собствени игри.

Задачи, с които децата ще се учат да програмират

Моят първи опит да програмирам в Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio е мощна интегрирана среда за разработка на софтуерни приложения за Windows и за платформата .NET Framework. Използва се за разработка на конзолни и графични потребителски интерфейс приложения, както и Windows Forms или WPF приложения, уеб сайтове, уеб приложения и уеб услуги. Visual Studio поддържа различни езици за програмиране  и различни технологии за разработка на софтуер.

Условие на задачата:
Да се създаде конзолно приложение на C#. Името на проекта нека да бъде MyFirstProgram. Трябва да изкарва в конзолата “Hello world!” 

Създаване на програма с for цикъл в Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio е мощна интегрирана среда за разработка на софтуерни приложения за Windows и за платформата .NET Framework. Използва се за разработка на конзолни и графични потребителски интерфейс приложения, както и Windows Forms или WPF приложения, уеб сайтове, уеб приложения и уеб услуги. Visual Studio поддържа различни езици за програмиране  и различни технологии за разработка на софтуер.

Условие на задачата:
Да се напише програма, която печата числата от 1 до 100. Програмата не приема вход и отпечатва числата от 1 до 100 едно след друго, по едно на ред.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed