Учебна програма за MasterKids група – GAMETECH INOVATOR (10 – 11 г.)

Интердисциплинарна програма за деца на възраст 10-11 години е създадена с цел развитие на разширено аналитично и критично мислене и способността за решаване на средни комплексни и сложни математически и логически проблеми при децата. Децата започват с първите стъпки към програмирането на различни езици, а именно с езика Python. Работи се в платформата Tynker.

Задачи, с които децата ще се учат да програмират

Създаване на Python проект в Tynker

Tynker е игрална платформа, която позволява на децата да програмират роботи и да създават игри и приложения. Също така е възможно да направят свой собствен Minecraft мод. Детето се научава да програмира в блокове въз основа на определени команди, а след това преминава към JavaScript и Python. Използва се текстов редактор за код, както и готова библиотека за добавяне на кодове.

Условие на задачата:
Да се създаде проект във визуалната среда Tynker на езика Python. Да се извежда текст “Здравейте“. Може да се използва библиотеката за кодове.

Създаване на проект на Python, използвайки Turtle Graphics

Tynker е игрална платформа, която позволява на децата да програмират роботи и да създават игри и приложения. Детето се научава да програмира в блокове въз основа на определени команди, а след това преминава към JavaScript и Python. Използва се текстов редактор за код, както и готова библиотека за добавяне на кодове. Ще се запознаят с метода Turtle Graphics, използвайки векторни графики и чертане с писалка в курсора. 

Условие на задачата:
Да се създаде проект на Python в средата за програмиране Tynker. Използвайки Turtle Graphics начертайте фигура с цвят лилав, диапазон 40, преместване напред 10, преместване надясно 144.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed