Учебна програма за MasterKids група – GAMETECH CREATOR (9 – 10 г.)

В това ниво децата се запознават с повтарящите се действия и разклоняването на програмите, както и какво са събития, цикли, докато създават интересни игри в различни среди за програмиране. Децата надграждат наученото до момента като задържаме вниманието и им даваме възможност за разбиране на концепциите при прилагането в работа с различни инструменти и среди за програмиране.

Задачи, с които децата ще се учат да програмират

Конструиране на разклонени алгоритми
SCRATCH – Игра “Маймунка яде банани”

Скрач (Scratch) е визуален език за програмиране. Създавайки и споделяйки Скрач проектите си, децата развиват математически способности, творческо мислене, учат се да разсъждават систематично и да работят съвместно. За да се програмира със Скрач не е необходима предварителна подготовка и познания по някакъв език за програмиране. Дизайнът е толкова опростен, че дори най-малките деца могат да събират прости конструкции, да сглобяват различни обекти, изпълняващи определени инструкции.

Условие на задачата:
Да се създаде игра, в която маймунка обикаля по сцената и яде банани. Играчът ще направлява маймунката с помощта на мишката – тя ще се обръща и движи по посока на нейния показалец. Когато при движението си маймунката докосне бананите, те ще изчезнат – все едно, че са изядени.

Урок 14: Пчела- Цикли в Code.org

Code.org представя на децата основополагащи концепции от програмирането под формата на интерактивни игри и „манипулации“. Децата нареждат блокчета, които, подредени по правилния начин, карат героите да извършват определени действия. Няма общо с програмирането, представено по традиционния начин: цифри, кодове, Java и т.н., но за сметка на това значително по-ефективно и ангажиращо децата, развиващо логиката и бързата мисъл. Децата се запознават с цикли при комбинирано използване на блокове за движение.Чрез прилагането на игрови подходи, те се учат, забавляват и придобиват опит.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed