Учебна програма за MasterKids група – GAMETECH EXPLORER (8 – 9 г.)

Това ниво е първата среща на нашите малки програмисти с програмирането. Първо те ще се запознаят с Блоково програмиране и фундаментите на програмирането. Ще бъдат въведени в средата за програмиране Scratch, ще се учат на блоково програмиране в Code.org.

Задачи, с които децата ще се учат да програмират

Моят първи опит да програмирам на SCRATCH

Скрач (Scratch) е визуален език за програмиране. Създавайки и споделяйки Скрач проектите си, децата развиват математически способности, творческо мислене, учат се да разсъждават систематично и да работят съвместно. За да се програмира със Скрач не е необходима предварителна подготовка и познания по някакъв език за програмиране. Дизайнът е толкова опростен, че дори най-малките деца могат да събират прости конструкции, да сглобяват различни обекти, изпълняващи определени инструкции.

Условие на задачата:
Да се създаде игра, с главен герой коте, което танцува с мелодия на барабан.

Урок 4: Лабиринт – последователност от движения в Code.org

Code.org представя на децата основополагащи концепции от програмирането под формата на интерактивни игри и „манипулации“. Децата нареждат блокчета, които, подредени по правилния начин, карат героите да извършват определени действия. Няма общо с програмирането, представено по традиционния начин: цифри, кодове, Java и т.н., но за сметка на това значително по-ефективно и ангажиращо децата, развиващо логиката и бързата мисъл. Децата се запознават с последователните действия при комбинирано използване на болокове за движение.Чрез прилагането на игрови подходи, те се учат, забавляват и придобиват опит.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed